PORTAL    NOTÍCIES    HISTÒRIA    GRUPS COMUNITAT   CARMEL CATALÀ   PUBLICACIONS    FOTOS I VÍDEOS

Catequesi d'adults

catequesi adults1

catequesi adults2

La Catequesi d’Adults, no està reservada a uns quants, és per a tothom. Com diu l’Apòstol: "Hem de donar raó de la nostra esperança, de la nostra fe". Fem aquesta crida a tothom a participar en aquestes trobades.

Curs 2018-19

La catequesi d'Adults, oberta a tothom, es fa dos cops al mes (cada dos dimecres al vespre).

Durant aquest curs acabarem de treballar les "Cartes de sant Pau". Les sessions consisteixen en la lectura i comentari de les diferents epístoles paulines seguint el guió del P. Agustí Borrell. La segona part del curs està per determinar.

Calendari Primer Trimestre

17 d'octubre de 2018
Primera carta de Pere (segona part)

7 de novembre de 2018
Segona carta de Pere

21 de novembre de 2018
Carta de Judes

5 de desembre de 2018
Primera carta de Joan

19 de desembre de 2018
Segona i tercera carta de JoanCatequesi d'adults, per què?
Gairebé inevitablement la paraula catequesi ens recorda als nens que es preparen per a la Primera Comunió, o als que l’han fet recentment i segueixen acudint per a continuar la formació sobre la fe cristiana per rebre el sagrament de la Confirmació. Però la catequesi no té edat, en el sentit que sempre podem i hem de créixer i madurar com a cristians, coneixent i vivint millor la nostra fe. Hem de ser sincers i reconèixer que, amb freqüència, s’ignora el més elemental. A més a més, com deia el papa beat Joan XXIII, hem de conèixer el signes del temps actual per poder donar una resposta adequada. La raó és molt senzilla: no s’ha tornat, en la majoria del casos, a tenir més catequesis des de l’infància. Creiem que no podem renunciar mai a fer créixer més la nostra fe. No si val a creure que ja ho sabem tot (encara que no es tracti pròpiament de saber sinó de viure i celebrar aquesta fe). Tampoc si val a creure que podem viure la nostra fe aïlladament.

El Directori general per a la Catequesi, (publicat a Roma el 1997) ens recorda: “La catequesi d’adults es dirigeix a persones que tenen el dret i el deure de fe madurar la llavor de la fe que Déu als ha donat, són cridades a tenir responsabilitats socials diverses i estan sotmeses a crisis i canvis de vegades molt profunds. Per això la fe de l’adult ha de ser constantment il·luminada perquè adquireixi aquella saviesa cristiana que dóna sentit, unitat i esperança a les experiències de la vida”.

La nostra comunitat dels PP. Carmelites està donant aquest servei des de l’any 1976, promogut pel P. Marià, superior que va ser d’aquesta comunitat, i de forma ininterrompuda ha seguit fins ara. Tots els superiors que ha tingut aquesta comunitat han vist la necessitat de continuar aquesta tasca evangelitzadora per als adults. Tots nosaltres hem cregut que situar la catequesi al centre de la vida d’una comunitat ha d’ajudar aquesta comunitat a centrar la seva vida en el misteri de Crist i de l’Església. Per renovar la catequesi, fa falta que les nostres comunitats es renovin... que tota l’Església, humilment, retorni a la font per deixar-se renovar amb tots aquells que busquen i es pregunten. Si durant molt de temps, la catequesi només s’ha dedicat als nens, als adolescents, se suposava que els adults ja sabien de què anava. Avui en dia les necessitats de formació catequètica són a totes les edats. És important poder oferir diversos camins per a totes elles. Convé que pensem en el fet de que molts nens han aconseguit una veritable maduresa en la seva fe d’infants, mentre molts adults són encara veritables “nens en la seva fe”. Recordem les paraules de l’Apòstol Pau al Corintis (1 Cor.13,11): “Quan era un infant parlava com un infant, pensava com un infant, raonava com un infant; però d’ençà que sóc un home, tinc per inútil el que és propi dels infants”.

El nostre programa

Durant aquests més de trenta anys de catequesi d’adults hem reflexionat comunitàriament molts temes:

-Coneixement bíblic i coneixement de la Bíblia: és el nostre Llibre Sagrat i en ell es troben els fonaments de la nostra fe.

-La persona de Jesús: és el centre de la nostra fe cristiana.

-L’Església: d’una banda, hem de conèixer què és l’Església i com està organitzada i, per una altra, és molt interessant conèixer com ha anat desenvolupant-se al llarg dels segles.

-Els sagraments: la fe cristiana no és solament ni principalment un conjunt de doctrines, sinó que es manifesta en unes celebracions.

-La vida cristiana: ser cristià exigeix una manera de viure conforme a l’Evangeli. Per això es concreta en uns manaments i una moral.

-L’oració: el cristià està cridat al diàleg amb Déu mitjançant l’oració.

-Per nosaltres, que vivim la nostra fe en aquesta església dels carmelites, la doctrina de Santa Teresa de Jesús, de Sant Joan de la Creu, de Santa Teresina, de Edith Stein, de Isabel de la Trinitat, del P. Francesc Palau, i de tants d’altres, són motiu de reflexió i sobre tot de riquesa en la nostra maduració com a cristians.

-I també cobra especial relleu l’oració litúrgica.

RETORN