Temari primer grau

JESÚS ÉS EL SENYOR

Objectius:
El camí de creixement en la fe ve marcat per nous coneixements, noves actituds i nous compromisos.

Catequesi teòrica
Conèixer l’església i els cristians
Descobrir Déu com a Pare i creador
Anunci de Jesús.
Vida, obres i paràboles.
Passió i mort i la resurrecció.
Créixer en la confiança de Jesús i en el seu estil de vida.
Adquirir consciència de que la vida és com un camí, i que Jesús ja l’ha fet abans per a nosaltres.
Descobrir el significat del Baptisme a través dels signes litúrgics.
Iniciar en la pregària i fer-ne un hàbit de confiança.
Descobrir l’Esperit Sant com a força que ens mou
Aprendre els hàbits de recerca en el Nou Testament

Catequesi pràctica: Eucaristia dissabte
Participar-hi juntament amb la família i la comunitat (compromís)
Conèixer la celebració Eucarística pas a pas
Créixer en coneixements i madurar-los (treballar l’Evangeli setmanal)
Celebrar i viure la fe
Compartir la pròpia vida amb els altres (ser solidari)

RETORN

llibre

quadern