PORTAL    NOTÍCIES    HISTÒRIA    GRUPS COMUNITAT   CARMEL CATALÀ   PUBLICACIONS    FOTOS I VÍDEOS

Carmel Ecumènic i Interreligiós

El Carmel Ecumènic i Intrerreligiós de Badalona (CEIB) és un grup de pregària i formació per conèixer millor les diferents tradicions religioses de la nostra ciutat. El CEIB beu de l’escola mística carmelitana, especialment de Teresa de Jesús i Joan de la Creu, "en diàleg amb l’Església i les tradicions religioses del món i amb el tarannà de voler caminar en comunió", segons el seu inspirador P. Jesús Sans. Aquest és el quart grup que es crea al conjunt de l’Estat espanyol (juntament amb els de Madrid, Santander i Còrdova), una iniciativa que va néixer l’any 1996 de la mà de la laica Clara Caro. "Estem en un moment de la història en què és molt important pregar junts. I descobrir que no són tant els espais, sinó les persones allò sagrat: dins nostre hi ha l’Esperit de Déu que habita a tot el món», assegura el P. Jesús. Les trobades tindran una mateixa estructura: pregària vinculada amb l’actualitat, formació (a partir del llibre de Jesús Sans "La pregària interreligiosa avui. Poden pregar juntes les religions?"), diàleg i pregària final.

Calendari

ANY 2018

- OCTUBRE dia 22 a les 20h
- NOVEMBRE dia 19 a les 20h
- DESEMBRE dia 17 a les 20h

ANY 2019

- GENER dia 21 a les 20h
- FEBRER dia 18 a les 20h
- MARÇ dia 18 a les 20h
- ABRIL dia 8 a les 20h
- MAIG dia 20 a les 20h
- JUNY dia 17 a les 20hRETORN