PORTAL    NOTÍCIES    HISTÒRIA    GRUPS COMUNITAT    CARMEL CATALÀ   PUBLICACIONS   FOTOS I VÍDEOS

Grup de litúrgia


FULLS D'ADVENT 2018 - CICLE c

PRIMERA SETMANA

SEGONA SETMANA

TERCERA SETMANA

QUARTA SETMANA

HORARI D’EUCARISTIES
Feiners:
Matí: 8 (7,45: Laudes) i 9. Tarda: 19,30 (19,15: Vespres)
Els mesos de juliol i agost se suprimeix la missa de les 8
Dissabtes: Matí: 9. Tarda: 19 i 20,30
Diumenges i festes:
Matí: 10,30 (Missa internacional en anglès), 11,30 i 12,30
Tarda: 19

Confessions: abans de les eucaristies

liturgia