PORTAL    NOTÍCIES    HISTÒRIA    GRUPS COMUNITAT    FOTOS I VÍDEOS

Equip de publicacions

TRIMESTRAL: Butlletí CC
MENSUAL: L'informatiu
DIA A DIA: Pàgina web
TEMPS LITÚRGICS: Fulls setmanals d'Advent i Quaresma
ALTRES: Llibrets celebracions

DARRERS NÚMEROS BUTLLETÍ CC

CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC CC

bi

FEBRER 2010
MARÇ 2010
ABRIL 2010
MAIG 2010
JUNY 2010
JULIOL-AGOST-SETEMBRE 2010
OCTUBRE 2010
NOVEMBRE 2010
DESEMBRE 2010
NADAL-GENER 2011
FEBRER 2011
MARÇ 2011
ABRIL2011
MAIG 2011
JUNY 2011
JULIOL-AGOST-SETEMBRE 2011
OCTUBRE 2011
NOVEMBRE 2011
DESEMBRE 2011
NADAL-GENER 2012
FEBRER 2012
MARÇ 2012
ABRIL 2012
MAIG 2012
JUNY 2012
JULIOL, AGOST I SETEMBRE 2012
OCTUBRE 2012
NOVEMBRE 2012
DESEMBRE 2012
NADAL - GENER 2013
FEBRER 2013
MARÇ 2013
ABRIL 2013
MAIG 2013
JUNY 2013
JULIOL 2013
OCTUBRE 2013
NOVEMBRE 2013
DESEMBRE 2013
NADAL-GENER 2014
FEBRER 2014
MARÇ 2014
ABRIL 2014
MAIG 2014
JUNY 2014
JULIOL, AGOST I SETEMBRE 2014
OCTUBRE 2014
NOVEMBRE 2014
DESEMBRE 2014
NADAL 2014 - GENER 2015
FEBRER 2015
MARÇ 2015
ABRIL 2015
MAIG 2015
JUNY 2015
JULIOL, AGOST I SETEMBRE 2015
OCTUBRE 2015
NOVEMBRE 2015
DESEMBRE 2015
NADAL 2015 - GENER 2016
FEBRER 2016
MARÇ 2016
ABRIL 2016
MAIG 2016
JUNY 2016
JULIOL, AGOST I SETEMBRE 2016
OCTUBRE 2016
NOVEMBRE 2016
DESEMBRE 2016
NADAL 2016 - GENER 2017
FEBRER 2017
MARÇ 2017
ABRIL 2017
MAIG 2017
JUNY 2017
JULIOL, AGOST I SETEMBRE 2017