Discurs sobre la intervenció de restauració del Sant Crist de la Comunitat Carmelitana de Badalona

Em dic Mariona Rodríguez Rojas, i sóc Diplomada per ESRCBCC, com a Restauradora i Conservadora de Béns Culturals en especialitat de pintura. Durant els mesos de Febrer i proper Març del 2011, estic duent a terme la restauració del Sant Crist de l'església d’aquesta comunitat.Aquesta intervenció em suposava un repte, ja que es tracte d’una escultura que té i vol conservar la seva funcionalitat per els fidels, per això a la hora d’escollir la metodologia de treball, vaig tenir present aquesta “circumstància”.
L’estat de conservació de la obra i mesures ambientals que rodejaven la peça eren un factor important a tenir present ja que a l’hora de la intervenció, marcarien la metodologia de treball i els productes a emprar. Un cop realitzat l’estudi inicial vaig detectar que la obra presentava un atac de xilòfags força pronunciat, intervingut en el primer lloc en caràcter d’urgència. Un cop finalitzada la desinfecció i desinsectació, vaig procedir a la neteja de la mateixa, aquesta presentava una capa de brutícia superficial molt pronunciada, provocada per el negre de fum, molt habitual a les esglésies, una brutícia grassa complicada d’eliminar. Encara que un cop eliminada em vaig trobar amb un tercer inconvenient, la obra es presentava totalment repintada a conseqüència d’intervencions anteriors no professionals, provocant així grans pèrdues de l’original i donant a veure una falsa imatge de la obra als fidels, a destacar zones com el pit , la túnica o les ferides de genolls i peus que no es presentaven tan reals com en l’original. Aquestes, es trobaven repintades amb una capa de pintura amb tècnica aquosa, de color terra hombre natural, o les zones de les carnacions que es presentaven mes enfosquides amb el mateix terra hombre, i d’altres totalment repintades amb les incisions de la paletina de color salmó.
Tots aquetes repints a l’oli han estat eliminats , actualment em trobo en un dels processos mes interessants i agraïts, la reintegració cromàtica, on es vol retornar, aproximar-se el màxim possible a la tonalitat original per mitjà de l’aquarel·la (procés reversible , ja que un restaurador professional ha de tenir molt present la reversibilitat dels productes en tot moment, a diferència de l’aplicació de pintura a l’oli). Un cop finalitzada la seva reintegració, duré a terme el procés de envernissat final, una capa de protecció que protegirà i respectarà la seva funcionalitat on els fidels podran gaudir de la seva devoció i contemplar el Crist amb el seu màxim esplendor alhora que el més semblant a l’ imatge que va pretendre donar l’artista inicial, respectant en tot moment el criteri de l’artista.

Mariona Rodríguez Rojas
mariona.rodriguez.rojas@gmail.com

RETORN


Dues imatges d'abans de l'actuació