Comunitat Cristiana Carmelites Descalços Barcelona

m.d.carme

   PORTAL    NOTÍCIES    HISTÒRIA    GRUPS COMUNITAT    FOTOS I VÍDEOS

Pastoral de la salut

La malaltia i el sofriment sempre han estat un dels problemes més greus que afligeixen la vida humana. En la malaltia, l'home experimenta la seva impotència, els seus límits i la seva finitud (CEC 1500).

Jesús de Natzaret –ens ho palesen les narracions evangèliques– sempre el trobem al costat dels malalts, manifestant la seva empatia i la seva comprensió davant la feblesa humana. Ell, en persona, mitjançant signes i paraules, guareix els malalts i persona els pecadors.

Jesús, abans de partir a la dreta del Pare, atorga als seus deixebles la missió de curar i de perdonar els pecats.L'Església i les comunitats cristianes han fet seva aquesta encomana: guarir, consolar, perdonar, estar al costat dels pobres i afligits. I això es realitza a través del sagrament de la Santa Unció.

A la nostra comunitat cristiana, un prevere designat per a aquest ministeri, atén setmanalment les persones ancianes i malaltes que han sol·licitat aquest servei. Hi ajuden dues persones laïques amb missió pastoral.

La visita consisteix en una salutació cordial i amistosa, la confessió (si ho demanen), la recepció de l'Eucaristia i una estona de conversa.Cada any, durant el temps pasqual, se celebra l'eucaristia i s'administra el sagrament de la unció dels malalts.

Trucant al telèfon 934 160 808, la recepcionista atén les peticions dels familiars o cuidadors/es per demanar la presència del sacerdot davant d'una operació greu o d'una malaltia terminal.

Les persones afeblides per la malaltia o el pes de l'edat són molt agraïdes perquè el ritme de vida actual les sotmet a una soledat no buscada, malgrat la dedicació de la família i dels cuidadors/es. Són molt sensibles a pregar pels altres, especialment pels sacerdots, missioners i missioneres.

Si alguns laics més s'oferixin per treballar en aquest camp tan important, el proper curs podríem fer un petit grup de Pastoral de la Salut. La comunitat cristiana s'ha e preocupar dels dèbils, dels malalts, dels ancians i donar la pau autèntica que solament prové de Jesucrist.