Catequesi de Primera Comunió

La catequesi, fonamentalment, té com a objectiu aprofundir en el coneixement de Crist i del seu evangeli per tal d’arribar a celebrar-lo, viure’l i ser-ne testimonis.
Els pares, especialment, i tota la família teniu la responsabilitat de l’educació dels vostres fills/filles. La fe és un element més del conjunt d’aquesta formació. El vostre paper, el vostre testimoniatge, és fonamental en el desvetllament de la fe dels infants. Això demana la vostra col·laboració en tot aquest procés de descobriment i creixement de la fe dels vostres fills/filles.
Per tant, us demanem que contribuïu amb més força a desvetllar els valors fonamentals de l’evangeli i a viure’ls de forma concreta. Vosaltres heu de ser els primers a testimoniar la vostra experiència de Déu en la celebració de l’eucaristia, en la pregària a casa, en la solidaritat amb els més necessitats en coherència amb els valors de l’evangeli.
El vostre exemple és per als vostres fills/filles, en definitiva, molt més important que les poques hores de catequesi que reben al llarg de l’any.
Per tant, no us demanem la vostra col·laboració sinó que la parròquia us ofereix la seva.

Objectius

 • - Conèixer Jesús i el seu evangeli.
 • - Aprendre a pregar, és a dir, a relacionar-nos amb Jesús per a demanar i per agrair.
 • - Participar a l’eucaristia com a preparació per al dia de la primera comunió.
 • - Descobrir els valors de l’evangeli: l’amor, la comprensió, el perdó, l’ajuda mútua, el compartir, la solidaritat..., i com porta-ho a la vida de cada dia.
 • - Fer accions solidàries concretes:
 • - per Nadal a favor del pobres,
 • - per Pasqua a favor del Tercer Món, per tal que els infants aprenguin a desprendre’s de quelcom seu en bé dels altres.

 

Projecte

El programa de catequesi té dos anys de durada:

1r curs de 7 a 8 anys (3r de primària)
Ens trobem els dilluns a les 18 h.

2n curs de 8 a 9 anys (4t de primària)
Ens trobem els dilluns a les 18 h.

Inscripció i començament del curs

 • - Trobades informatives prèvies a la inscripció
 • - Les inscripcions es faran durant la primera setmana d'octubre, de 18,00 h a 19,00 h del vespre.
 • - La inscripció l’han de fer els pares o tutors de l’infant.
 • - La catequesi comença el dia primer dilluns d'octubre després de la festa de santa Teresa (15 d'octubre).
 • - Les despeses de manteniment durant el curs (llum, neteja, calefacció, material catequètic...), us demanem que els feu efectius al moment de la inscripció.

L’ Eucaristia per als infants

Tots el diumenges, a les 11 h, es fa la Missa Familiar. És una celebració en què intentem facilitar la participació dels infants, però, sobretot, possibilitar que la vagin entenent. És fonamental que els infants hi participin acompanyats de vosaltres, els pares.


Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 268 038
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona