Consell Pastoral

El Consell Pastoral està format per un representant de cada grup dels diferents serveis apostòlics de la comunitat parroquial.

La seva missió, al si de la comunitat parroquial, és aprofundir, celebrar, viure i testimoniar la fe a tots els nivells de l’evangelització: infants, adolescents, joves, acolliment de parelles, adults, acompanyament de matrimonis, gent gran, malalts, animadors de la litúrgia, tercer i quart món.Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 26 66 39
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona