Coral "Flor del Carme"

El Concili Provincial Tarraconense demana que «es garanteixin els cors i els grups musicals que sostinguin i enriqueixin el cant del poble, tenint en compte les peculiaritats de cada comunitat» (n. 64).

Per això, volem afavorir les inquietuds de tots aquells qui, d'acord amb la més genuïna tradició de l'Església, volen fer de la música un mitjà de lloança i d'intimitat amb Déu.

Es reuneix els dilluns de 20 a 21 h. per a preparar els cants de les celebracions més significatives de l’any litúrgic. No ho fa habitualment, sinó unes setmanes abans de les festes.

Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 26 66 39
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona