Coral "Flor del Carme"

El Concili Provincial Tarraconense demana que «es garanteixin els cors i els grups musicals que sostinguin i enriqueixin el cant del poble, tenint en compte les peculiaritats de cada comunitat» (n. 64).

Per això, volem afavorir les inquietuds de tots aquells qui, d'acord amb la més genuïna tradició de l'Església, volen fer de la música un mitjà de lloança i d'intimitat amb Déu.

Ens reunim tots els dilluns de 8 a 9 del vespre.

Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 268 038
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona