Història de "Pluja de Roses"

Fundada el juny de 1923, a Barcelona, pel P. Josep de sant Joan de la Creu, carmelita descalç. El 1924 va passar a Tarragona, al Centre de Propaganda de Santa Teresina. El 1928 es va traslladar definitivament a Lleida, on els carmelites descalços havien decidit de construir un santuari dedicat a santa Teresa de l'Infant Jesús. Actualment és l'òrgan oficial de comunicació del Santuari de Santa Teresina i mitjà de difusió de la doctrina espiritual de la doctora més jove de l'Església.

Fa més de 96 anys que la revista escampa per tot el món la figura i l'espiritualitat de santa Teresa de l'Infant Jesús. També té en compte altres figures del Carmel teresià que han destacat en el camp de l'espiritualitat: Teresa de Jesús, Joan de la Creu, Teresa Benedicta de la Creu (Edith Stein), Francesc Palau i Quer...

Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 26 66 39
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona