Servidors de la Paraula

«Els pastors d’ànimes han d’insistir amb constància i paciència en la formació litúrgica i en la participació activa, interna i externa dels fidels...» (SC 19).

Aquest grup té com a objectiu: animar i coordinar les celebracions, sobretot les eucaristies dels diumenges i festes més importants i dels temps forts.

Ens reunim els últims divendres de mes, de les 20 a les 21 h.Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 268 038
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona