Pastoral de l'oració

Grups d'Oració Teresiana

«La pregària és un impuls del cor, és una senzilla mirada dirigida al cel, és un crit d’agraïment i d’amor tant enmig de la prova com enmig de la joia» (Santa Teresa de l’Infant Jesús, Ms C 25r).
«L’oració mental no és altra cosa que un tracte d’amistat, estant moltes vegades sols en aquest tracte amb aquell que sabem que ens estima» (Santa Teresa de Jesús, Vida 8,5).

Objectius:

1.- Aprofundir en la teoria i la pràctica de la pregària a la llum de la doctrina i l’experiència dels grans místics carmelitans: Teresa de Jesús, Joan de la Creu, Teresa de l’Infant Jesús.
2.- Afavorir un clima de pregària en grup on es pugui compartir opinions, sentiments i vivències personals de la vida de pregària. Ens reunim una vegada al mes (dijous) de les 20 a les 21 h.


Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 268 038 - Fax: (+34) 973 275 886 -
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona