Pastoral de la Salut

La malaltia i el sofriment sempre han estat un dels problemes més greus que afligeixen la vida humana. La malaltia pot fer tornar més madura la persona; ajudar-la a discernir en la seva vida allò que no és essencial per tal de descobrir allò que sí que ho és. Molt sovint, la malaltia provoca una recerca de Déu, un retorn a Ell.

El grup parroquial de la Pastoral de la Salut es reuneix el quart dimecres de cada mes, des de les 19.30 a les 20.30 h.

Es visiten malalts que, per motiu de la seva dolència o bé per la seva avançada edat, ja no poden sortir de casa seva. Se’ls porta la comunió i se’ls administra la unció dels malalts si ho demanen.

Un dia a l’any, durant la Pasqua, se celebra una eucaristia amb l’administració del sagrament de la unció.Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 26 66 39
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona