Pluja de Roses

És el portaveu de difusió de l'espiritualitat de santa Teresa de l'Infant Jesús i dels místics del Carmel, i també un mitjà informatiu de la vida eclesial i carmelitana. És una publicació al servei de l'Evangeli i de la cultura. També es fa ressò de les activitats del Santuari. Es va publicar per primera vegada l'any 1923, en ocasió de la beatificació de Teresa.

Darrer número publicat:
Maig - Juny 2018

Índex

 • Editoria. Noranta-cinc anys amb Teresina
 • Actualitat
 • Donar sentit a la vida. Re?exions íntimes del dia a dia
 • Teresa de Lisieux: Espiritualitat. Teresina, amma del desert (II)
 • Bíblia i oració: Una història exemplar
 • Educar els fills avui. Experiència personal de la fe
 • Dossier «Pluja de Roses». La terra no és la nostra pàtria» Capítol 7, primera part
 • De la mà de... Sant Joan de la Creu Setmana Santa al Santuari
 • El «Sant Crist dels Descalços»
 • Pintura, llibres... cinema i música
 • El sembrador de nous
 • Roses de Santa Teresina
 • Festa de les roses
 • La meva joia!

 • SUBSCRIPCIONS

  Editorial

  Noranta-cinc anys amb Teresina

  Aquest mes de juny es compleixen noranta-cinc anys de la revista «Pluja de Roses». I noranta anys de la presència dels Carmelites Des- calços a Lleida. Un llarg camí de dificultats, però també de satisfaccions, acompanyats per la «santa més gran dels temps moderns».
  Precisament el primer número de «Pluja de Roses» (juny de 1923) va coincidir amb la beatificació de Teresina (29 d’abril de 1923). La intenció de fons d’aquell projecte era dedicar les pàgines de la nova publicació a estendre la doctrina i l’estil de vida de la jove monja francesa. I aquest treball no s’ha deixat de fer fins als nostres dies, solament interromput per la guerra civil espanyola del final de la dècada dels trenta.
  No és el moment de retre homenatge a tots els qui han contribuït a fer possible aquesta iniciativa. En va quedar una bona manifestació ara fa vint anys quan la revista va celebrar els seus setanta-cinc anys de vida. En aquest moment cal més aviat renovar el compromís original dels inicis de la revista i continuar oferint a les noves generacions la frescor i l’embranzida vital de Teresina. Ella proposa la fe i l’amor a Jesús com a fonament sòlid per a qualsevol tipus de relació humana que aspiri a ser sincera, noble i autèntica.
  Han estat noranta-cinc anys acompanyats per l’esperit de Teresina, el qual, a través de les pàgines de la revista, ha arribat fins a les llars més llunyanes. Han estat noranta-cinc anys de fidelitat per part dels subs- criptors, que han esdevingut un estímul decisiu i una motivació constant per seguir endavant. Som conscients que en la societat moderna s’ha refredat el sentiment religiós. Una certa indiferència pels valors cristians s’ha instal·lat en la cultura d’Occident. Tanmateix, la senzillesa i la fermesa amb què Tere- sina va viure la seva fe en Jesús és un missatge i un testimoniatge que no deixa indiferents aquells qui cerquen un sentit més profund a la vida. Per això, continuarem proposant l’espiritualitat de Teresina des de «Plu- ja de Roses» com la millor manera d’agrair a Déu els noranta-cinc anys de vida de la revista.
  Noranta-cinc anys de «Pluja de Roses», noranta anys dels Carmeli- tes Descalços a Lleida. I Teresina en el cor de la revista i del Santuari. Gràcies a Déu.

  Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
  Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
  Tel.: (+34) 973 268 038
  lleida@carmelcat.cat


  disseny: E. Masdeu - Badalona