Pluja de Roses

És el portaveu de difusió de l'espiritualitat de santa Teresa de l'Infant Jesús i dels místics del Carmel, i també un mitjà informatiu de la vida eclesial i carmelitana. És una publicació al servei de l'Evangeli i de la cultura. També es fa ressò de les activitats del Santuari. Es va publicar per primera vegada l'any 1923, en ocasió de la beatificació de Teresa.

Darrer número publicat:
Març - Abril 2018

Índex

 • Editorial: El vol de la Quaresma
 • Actualitat: Donar sentit a la vida. Reflexions íntimes del dia a dia
 • Teresa de Lisieux: Espiritualitat. Teresina, amma del desert (I)
 • Bíblia i oració: Dos germans enfrontats
 • Educar els fills avui. Hospitalitat
 • Dossier «Pluja de Roses». «La terra no és la nostra pàtria» Capítol 6, última part
 • Viatge a Alençon, Lisieux, Bèlgica i Lourdes
 • De la mà de... Santa Teresina
 • Obras completas de Santa Teresa de Lisieux
 • Notícies del Santuari
 • Pintura, llibres...cinema, música
 • Reps allò que dones
 • Lluís Virgili i Teresina Trilla
 • Roses de santa Teresina
 • Viatge a Irlanda

 • SUBSCRIPCIONS

  Editorial

  El vol de la Quaresma

  Es pot volar amb les ales trencades? M’asseguren que sí. Quina estranya afirmació! Si et trenquen les cames, com poder caminar? Si et destrossen el cor, com mirar amb naturalitat els altres? Es pot recuperar el vol i no quedar abatut en terra plena de fang per les decepcions de la vida? I de nou em garanteixen que sí. Com re- parar els danys causats, com guarir els esquinçaments patits, com restablir la innocència perduda? I arriba la resposta dels senzills amb saviesa bíblica: “Estimar amb les ales trencades, això em va fer volar”.
  La Quaresma és el temps d’aixecar el vol, d’alçar el cor cap a nous horitzons, de planejar des de la fe sobre nobles ideals tal ve- gada arraconats. És un engany deixar passar el moment present ocupats en bagatel·les. La resurrecció és primer de tot esforç, fide- litat, coratge, encara que tot això tingui etapes de fallida. “Estimar amb les ales trencades, això em va fer volar”.
  La resurrecció de Jesús és el triomf de la fidelitat alimentada per un amor sense condicions. També a ell li van trencar les ales, el van portar fins al fracàs més decebedor. Tanmateix, va ser en aquell moment quan s’abandonà en els braços del Pare. L’última paraula sempre li pertany a Ell. I sempre serà una paraula de Vida, de Plenitud, de Resurrecció.
  Cal aprendre, estimant, a afavorir les petites resurreccions que Déu vol realitzar en el cor de cadascun i en el si de la comunitat dels cristians.
  “Estimar amb les ales trencades, això em va fer volar”.

  Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
  Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
  Tel.: (+34) 973 268 038
  lleida@carmelcat.cat


  disseny: E. Masdeu - Badalona