Pluja de Roses

És el portaveu de difusió de l'espiritualitat de santa Teresa de l'Infant Jesús i dels místics del Carmel, i també un mitjà informatiu de la vida eclesial i carmelitana. És una publicació al servei de l'Evangeli i de la cultura. També es fa ressò de les activitats del Santuari. Es va publicar per primera vegada l'any 1923, en ocasió de la beatificació de Teresa.

Darrer número publicat:
MAYO - JUNIO 2021Editorial

L’«avui» i el «caminet» de Teresina

L’espiritualitat de Teresa ha estat tradicionalment resumida en la pa- raula «Caminet». Camí d’infància espiritual, camí de la petitesa evan- gèlica, camí de qui esdevé infant segons l’evangeli: “Puc aspirar a la santedat, doncs, malgrat la meva petitesa; engrandir-me, és impossible; m’haig de suportar tal com soc amb totes les meves imperfeccions; però vull cercar el mitjà d’anar al cel per un caminet ben dret, ben curt, un caminet tot nou”.
I aquest camí demana humilitat i confiança. Així s’avança en un des- cobriment progressiu de la imatge de Déu com a Pare. Teresa toca la fibra més íntima de la identitat humana. Ella és rigorosament fidel en les seves conseqüències i exigències. Llegint Teresa, es té la intuïció d’es- tar tocant el nucli d’allò que és estrictament humà, d’haver perforat les falses màscares de l’ésser humà i haver arribat a allò que és original i genuí. Amb un comú denominador que, probablement, és una altra clau mestra del seu pensament: qualsevol element de la vida és un potencial suport per a humanitzar-la i dignificar-la.
La vida quotidiana recupera el protagonisme com a lloc d’encontre immediat amb Déu. Teresa descobreix que els cristians, prenent com a exemple el mateix Crist, han d’aprofitar la vida ordinària amb les seves circumstàncies favorables o desfavorables per a testimoniar la pròpia fidelitat i l’amor a Déu. Res no s’escapa del cercle de relacions entre Déu i l’home. O, dit d’una altra manera, tot pot esdevenir manifestació d’amor a Déu, des de la pregària fins al sofriment o la foscor interior. És l’esperança cristiana encarnada en l’ara i l’aquí.

La meva vida és un instant, una efímera hora,
moment que s’evadeix i que fuig veloç.
Per a estimar-te, Déu, en aquesta pobra terra,
no tinc més que un dia: només el dia d’avui! (Poesia 5,1)

Si penso en el demà, m’espanta la meva inconsistència,
sento néixer la tristesa i el tedi en mon cor.
Però jo accepto, Déu meu, la prova i el sofriment:
res més que per avui! (Poesia 5,4)

SUBSCRIPCIONS


Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 26 66 39
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona