Pluja de Roses

És el portaveu de difusió de l'espiritualitat de santa Teresa de l'Infant Jesús i dels místics del Carmel, i també un mitjà informatiu de la vida eclesial i carmelitana. És una publicació al servei de l'Evangeli i de la cultura. També es fa ressò de les activitats del Santuari. Es va publicar per primera vegada l'any 1923, en ocasió de la beatificació de Teresa.

Darrer número publicat:
Juliol - Agost 2018

Índex

 • Editorial. Fidelitat i recer
 • Actualitat
 • Donar sentit a la vida. Reflexions íntimes del dia a dia
 • Teresa de Lisieux: Espiritualitat. Teresina, amma del desert (III)
 • Bíblia i oració: Dues dones valentes i misericordioses
 • Educar els fills avui. Estima els altres com a tu mateix
 • Dossier «Pluja de Roses». La terra no és la nostra pàtria» Capítol 7, segona part
 • De la mà de... Teresa de Jesús
 • Programa de les festes del Carme
 • Unció dels malalts
 • Cloenda de la catequesi
 • Concert de primavera
 • Pintura, llibres... cinema i música
 • L’Anna, el globus i la lluna
 • Roses de Santa Teresina
 • Festes de santa Teresina

 • SUBSCRIPCIONS

  Editorial

  Fidelitat i recer

  Tendresa i abnegació són dues paraules que expressen amb encert la manera d’actuar d’una mare. Si fixem la nostra mirada en la figura de la Mare de Déu del Carme podríem afegir-hi dues paraules més: fidelitat i recer.
  Fidelitat en primer lloc a Déu. La fidelitat té molt a veure amb la fe. De fet Maria creu, accepta, acull una persona: Déu. És una fe d’una senzillesa i d’una radicalitat absolutes. La fe en Déu no és solament rebre tot allò que Ell ha dit, sinó sobretot la disponibilitat per dir-li «sí» en qualsevol moment de la pròpia història. Aleshores la fe es converteix en fidelitat i es manifesta en les coses ordinàries de cada dia. Una gosadia que no es paralitza davant les sorpreses de Déu. La gran sorpresa de Déu a Maria va ser demanar-li que fos la mare del seu Fill.
  Fe total i fidelitat quotidiana. La Mare de Déu del Carme és la dona creient tant en els moments bons com en els moments do- lents, quan la vida no pateix sacsejades fortes com quan sembla que tot s’enfonsa davant els imprevistos i sorpreses de Déu. Fe com a actitud de obertura constant a Ell, i fidelitat com a esforç, tensió, per viure dia rere dia segons els plantejaments i les orien- tacions del mateix Déu.
  Si la Mare de Déu del Carme és un exemple de fidelitat també ho és com a refugi maternal. La falda de la mare simbolitza l’abraçada, la carícia, la tendresa. En Jesucrist tots ens hem convertit en fills de Déu. Maria, amb el «sí» a Déu, assumia el pla d’amor del Pare envers la humanitat. Es converteix també en mare de tots els ger- mans de Jesús i en dipositària de l’amor més exquisit. Ella és el re- cer davant les nostres incoherències, és la pau davant les nostres violències, és la transparència davant les nostres foscors. I en ella es recobra el nord, la serenitat i la llum.
  Maria és l’amor del Pare fet feminitat, la proximitat del Fill feta fraternitat i la força de l’Esperit feta tendresa.

  Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
  Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
  Tel.: (+34) 973 268 038
  lleida@carmelcat.cat


  disseny: E. Masdeu - Badalona