Pluja de Roses

És el portaveu de difusió de l'espiritualitat de santa Teresa de l'Infant Jesús i dels místics del Carmel, i també un mitjà informatiu de la vida eclesial i carmelitana. És una publicació al servei de l'Evangeli i de la cultura. També es fa ressò de les activitats del Santuari. Es va publicar per primera vegada l'any 1923, en ocasió de la beatificació de Teresa.

Darrer número publicat:
Juliol - Agost 2019SUBSCRIPCIONS

Editorial

Dues festes marianes

Els dos mesos de juliol i agost ofereixen la possibilitat de centrar la mirada una vegada més en Maria. Són dues festes destacades en el calendari cristià: la de la Mare de Déu del Carmen i la de l’Assumpció de Maria. La del Carme apropa el cor del cristià a la sol·licitud maternal de Maria, discretament silenciosa en els moments feliços i tendrament eficaç en els moments de dificultats. Presència amorosa i consol encoratjador. La de l’Assumpció enlaira l’esperança del creient més enllà de les realitats immediates a la plenitud de vida en la llar del Pare. Ella, la dona senzilla que va dir sí a Déu, ha aconseguit, al costat de Jesús, la benaurança per sempre. Maria es converteix en exemple de vida i en esperança de felicitat plena.
A la pàgina 33 d’aquesta revista es reprodueix l’estrofa 6 de la poesia de Teresina «Per què t’estimo, Maria». Recull algunes de les conviccions de la Santa sobre la figura de Maria com a model de fidelitat, de pràctica quotidiana del bé, de servei fratern.
Teresina sempre va manifestar un amor especial per la Mare de Déu. Veia en ella no una dona sublim que mereixia tot tipus de lloances, sinó la dona que practicava les «virtuts humils» en el modest ambient de la seva família. Teresina descobreix que aquest estil de vida és el veritable camí cap al cel, la forma visible de secundar els plans de Déu sobre ella.
Maria és el símbol de la petitesa i de la pobresa posades a les mans de Déu perquè ell pugui realitzar les seves meravelles des de la disponibilitat. Déu transforma la debilitat humana en fortalesa, la petitesa en grandesa, la pobresa en riquesa. Per això Teresina vol romandre petita. Ha pres consciència que tot allò gran aquí a la terra és vanitat, és fum que s’esvaeix, és buit que ofega.
Teresina se sent encoratjada en l’exercici d’una caritat ardent veient Maria encaminar-se a la muntanya per visitar la seva cosina Elisabet. La primera resposta a l’anunci més gran de la història es tradueix en servei fratern. Que n’és de gran Maria en la seva petitesa posada als braços de Déu!
Maria del Carme i Maria Assumpta al cel, dues festes per omplir dos mesos d’un «sí» agraït a Déu i compromès amb la família, amb l’Església i amb la societat.

Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 268 038
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona