Pluja de Roses

És el portaveu de difusió de l'espiritualitat de santa Teresa de l'Infant Jesús i dels místics del Carmel, i també un mitjà informatiu de la vida eclesial i carmelitana. És una publicació al servei de l'Evangeli i de la cultura. També es fa ressò de les activitats del Santuari. Es va publicar per primera vegada l'any 1923, en ocasió de la beatificació de Teresa.

Darrer número publicat:
Gener - Febrer 2018

Índex

 • Editorial: Sempre amb Déu
 • Actualitat: Donar sentit a la vida. Reflexions íntimes del dia a dia
 • Teresa de Lisieux: Espiritualitat.Retalls teresians
 • Bíblia i oració: La força de la pregària
 • Educar els fills avui. Evangeli i valors: La necessitat de referents
 • Obras completas. Teresa de Lisieux
 • Dossier «Pluja de Roses». «La terra no és la nostra pàtria» Capítol 6, tercera part
 • De la mà de... Edith Stein. Feliços els pobres en l’esperit
 • 30 anys de convivència, compromís i solidaritat
 • Pintura, llibres...
 • ...cinema, música
 • Els tres arbrets
 • Roses de santa Teresina
 • Avís
 • Pelegrinatges

 • SUBSCRIPCIONS

  Editorial

  Sempre amb Déu

  Llegint Teresina s’experimenta un canvi inesperat. De la simple curiositat es passa a una simpatia ingènua. Poc després, s’esvaeix un cert recel de flebesa infantil i va prenent cos la figura d’una dona forta en els objectius tot i que suau en els criteris. I en una lectura cada vegada més empàtica, es van descobrint nous corrents de saviesa humana i espiritual.
  Teresina enfonsa el seu cor i la seva ànima en l’evangeli. Millor encara, s’endinsa en Jesús. Sense cap mena de condicions. I estimant-lo amb bogeria (abans ha comprès les bogeries que ell ha fet per ella), llegeix entre línies el seu evangeli. Solament qui estima i se sent estimat de debò pot entendre tot el que s’amaga en les frases escrites. Sovint, no importa tant el que diuen les paraules com allò que les paraules són incapaces d’expressar. Aquest nivell d’intel·ligència és el que aconsegueixen els místics.
  Teresina concep la vida a la llum de Jesús. Res no passa amb autenticitat en la vida quotidiana si no està gestat en les entranyes de la persona impulsada per l’amor. De la simulació es passa a la veritat, del jo al nosaltres, de la sospita a la confiança il·limitada. Aquesta és la genuïna experiència que satisfà, fins on és possible, la nostàlgia de plenitud del cor humà. Aquesta experiència és també la que l’impulsa amb una energia diferent, amb una esperança il·limitada, a bolcar-se en les tasques quotidianes i en relacions personals madures.
  Així ho entén Teresina quan ha descobert que el seu amor als altres ha de ser com l’amor de Jesús. Solament acollint l’amor de Jesús serà capaç d’estimar com ell. I eureka!, llavors s’interpreten les situacions de la vida amb nous criteris, els de Jesús. I dirà Teresina: «Sí, ara comprenc que la caritat perfecta consisteix a suportar els defectes dels al- tres, a no estranyar-se de les seves febleses. (…) Il·luminar i alegrar no sols aquells qui em són més estimats, sinó tots els qui són a la casa, sense exceptuar ningú» (Manuscrit C 12r).
  Aquesta és la manera d’actuar de Déu, manifestada en Jesús. El Nadal ha estat una manifestació joiosa que hom pot confiar en un Déu que s’ha fet tan petit per nosaltres. Nadal és la certesa que l’home mai no estarà sol. Sempre l’acompanyarà la feblesa poderosa d’un amor etern, diví. És la seguretat que la set de l’home se sadollar plenament en una font de vida eterna. Això serà la resurrecció.

  Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
  Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
  Tel.: (+34) 973 268 038
  lleida@carmelcat.cat


  disseny: E. Masdeu - Badalona