Pluja de Roses

És el portaveu de difusió de l'espiritualitat de santa Teresa de l'Infant Jesús i dels místics del Carmel, i també un mitjà informatiu de la vida eclesial i carmelitana. És una publicació al servei de l'Evangeli i de la cultura. També es fa ressò de les activitats del Santuari. Es va publicar per primera vegada l'any 1923, en ocasió de la beatificació de Teresa.

Darrer número publicat:
Novembre - Desembre 2017

Índex

 • Editorial: «Un Déu que s'ha fet tan petit per mi» (carta 266)
 • Calendari 2018
 • Teresa de Lisieux: Espiritualitat. Santa Elisabet de la Trinitat, tercera doctora de l'Església en el Carmel
 • Bíblia i oració: Benedicció per a tots els pobles
 • Educar els fills avui. Educar en valors: el diàleg
 • Novena a santa Teresina.
 • Trobada de zeladores, zeladors, pelegrins i subscriptors. 30 de setembre
 • Festa de santa Teresina. 1 d'octubre
 • Pelegrinatges
 • Trobada de la Família del Carmel teresià
 • Pintura, llibres...
 • ...cinema, música
 • Lliçó infantil

 • SUBSCRIPCIONS

  Editorial

  «Un Déu que s'ha fet tan petit per mi» (carta 266)

  No és fàcil viure els valors de l’evangeli en una societat que centra el seu interès i els seus esforços en com créixer personalment i so- cialment, oblidant altres criteris de més gran fondària moral o espiri- tual. La dignitat humana, que tan sovint és invocada, té poc a veure amb l’honestedat i coherència interior. S’esgrimeix com a argument per tapar massa sovint les mancances o febleses pròpies quan algú se sent atacat de paraula o d’obra. En realitat, la dignitat es porta dins, no es llueix com una medalla en la solapa.
  «Un Déu que s’ha fet tan petit per mi». Els valors de l’evangeli en- caixen amb la dignitat del Fill de Déu capaç d’anorrear-se per amor. En la seva petitesa, compartint la nostra, ensenya la manera de ser dignes de Déu i dels altres. És la petitesa de la persona solidària, que té molt poc a veure amb la petitesa de la persona solitària. La primera incorpora, inclou, abraça per amor. La segona rebutja, exclou, opri- meix per temor. Es parla d’acceptar, d’escoltar i d’acollir. Però s’actua dividint, tancant el cor i blindant l’ànima.
  «Un Déu que s’ha fet tan petit per mi». El qui és l’amor es presenta pidolant amor per guarir el cor de l’home. No agrada sentir-se estimat per un captaire. Sembla que ve a desposseir, a molestar, a trencar la pròpia intimitat. Quan algú pensa que ja estima prou ha començat a enganyar-se des del nivell més profund de la seva vida. És llavors quan apareixen en la seva boca les ofenses a la pròpia dignitat, el temor i la discòrdia.
  «Un Déu que s’ha fet tan petit per mi». El naixement de Jesús ha de sacsejar la nostra enganyosa seguretat, fonamentada tantes vega- des en somnis de grandesa. El qui es va fer petit per mi continua avui abanderant la causa d’una felicitat que recolza sobre l’amor oblatiu i no pas sobre l’amor possessiu, sobre les petites coses de cada dia fetes per amor, sobre el fet de tenir Déu com a company en el viatge de la vida.
  Una parella, un pessebre i el Fill de Déu donant sentit a l’amor.

  Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
  Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
  Tel.: (+34) 973 268 038 - Fax: (+34) 973 275 886 -
  lleida@carmelcat.cat


  disseny: E. Masdeu - Badalona