gent

Gent nostra

Fra Joan de Sant Josep
Ara que s’esdevé el tres-cents aniversari de la seva mort, fa de bo recordar un dels frares que més ha fet per mantenir la memòria de l’orde del Carmel Descalç a les nostres terres. Gràcies a ell han arribat fins a nosaltres les cròniques d’uns anys que d’altra manera haurien quedat en l’oblit per manca de testimonis directes. Es tracta del tortosí Joan Blanc i Mur, fill de Francesc i Anna, nascut a la capital de les Terres de l’Ebre l’any 1642 i que va morir a la ciutat de Reus el 1718. Va estudiar en els col·legis de l’orde i va professar als 19 anys al convent de Barcelona amb el nom de fra Joan de Sant Josep.
La seva disponibilitat pel servei el portà a exercir diferents càrrecs de responsabilitat, entre els quals el de definidor de la Congregació Espanyola del Carmel Descalç (1679), a la que pertanyien tots els convents de la Península Ibèrica. També fou provincial de Catalunya.
Va ser prior a Lleida, Reus, Balaguer, Barcelona i Tortosa. Aquest darrer nomenament el va fer el Capítol Provincial de Catalunya (1709), aïllada de la Congregació Espanyola a causa de la Guerra de Successió. Tanmateix, no pogué fer-se càrrec del priorat del convent de Tortosa perquè les tropes borbòniques havien conquerit Tortosa i havia quedat separada del Capítol de Catalunya. Fra. Joan de Sant Josep passà els anys de la guerra a la Barcelona assetjada.
Una anys abans, el 1685, el Capítol General de l’Orde havia concedit a la Província de Sant Josep de Catalunya la facultat d’escriure la seva història. Dels primers treballs de recollir informació se’n va fer càrrec fra Segimon de l’Esperit Sant, però no va anar més enllà. Va ser fra Joan de Sant Josep qui va continuar la feina. Ell mateix ho explica així: “Después de diez años que fue el de [16]95, entré yo en la obligación, y empecé a escrivir con los dichos materiales, aunque faltavan, en ellos, infinitas noticias, que no han costado poco buscar” (Anales, p. 641, doc. 167). Els seu manuscrit “Annales de los carmelitas descalços de la provincia de San Joseph en el Principado de Cataluña” és l’única font d’informació sobre la història de l’orde a Catalunya del 1586 al 1707.
Fra Joan també és autor d’altres obres entre les que destaca “Oficio del patrocinio de N.P. San José”, escrita per encàrrec del general de la Congregació Espanyola, el català fra Joan de la Concepció, Alemany Descatllar.
El nostre biografiat va morir al convent de Sant Joan Baptista de la ciutat de Reus l’any 1718. Com dèiem al principi, el 10 d’agost farà tres-cents anys.
Font informativa: “Base de dades de Manuscrits Catalans de l’Edat Moderna” https://mcem.iec.cat

RETORN