REPARTIMENT DE PREMIS DEL "JOC DEL CARMEL"
29 D'ABRIL DE 2012

RETORN ALBUM

RETORN A JOC DEL CARMEL

Presentació Cinquè premi Quart premi Tercer premi
Segon premi Primer premi Premiats Premiats
Dinar de germanor Dinar de germanor Dinar de germanor Dinar de germanor
Dinar de germanor Dinar de germanor Dinar de germanor Dinar de germanor
Dinar de germanor Dinar de germanor fotos:
Josep F. Cahner i Xavier Miró