ORDENACIÓ PRESBITERAL P. ANDREW LLANES
MONESTIR CARMELITES DESCALCES DE BARCELONA
11 DE MAIG DE 2019


RETORN A PORTADA   RETORN ALBUM

ORDENACIÓ ORDENACIÓr ORDENACIÓ ORDENACIÓ
ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ
ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ
ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ
HOMILIA PRIMERA MISSA EUCARISTIA A BADALONA