ORDENACIÓ PRESBITERAL P. DAVID JIMÉNEZ
SANTUARI DEL CARME DE BARCELONA. 17 DE JULIOL DE 2011


RETORN A NOTÍCIES   RETORN ALBUM

ORDENACIÓ ORDENACIÓr ORDENACIÓ ORDENACIÓ
ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ
ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ
ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ
ORDENACIÓ ORDENACIÓ grup ORDENACIÓ
ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ
ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ ORDENACIÓ
ORDENACIÓ ORDENACIÓ fotos:
Jiménez