CLAUSURA CONVENT DE PALAFRUGELL
25 D'AGOST DE 2011

RETORN ARXIU   RETORN ALBUM

convent convent convent convent
convent convent convent celebració
Paraules de l'Alcalde celebració celebració celebració
celebració celebració celebració celebració
Rector Palafrugell P. Joan Badia fotos:
Enric Masdeu