Definitori general
Corea 2014

PRIMERA JORNADA (27-8-14): L'Església i el Carmel teresià a Corea

SEGONA JORNADA (28-8-14): L'informe del general (i altres)

TERCERA JORNADA (29-8-14): Centenaris i estadístiques

QUARTA JORNADA (30-8-14): Frares i monges, una sola família

CINQUENA JORNADA (31-8-14): Una mica de turisme

SISENA JORNADA (1-9-14): Vers el Capítol General 2015

SETENA JORNADA (2-9-14): Conclusió


PRIMERA JORNADA. 27 d'agost de 2014:
L'Església i el Carmel teresià a Corea

Cada tres anys els carmelites descalços celebren l’anomenat “Definitori General Extraordinari”. S’hi reuneixen el Superior General, els Definidors generals, i els responsables de les diverses circumscripcions de l’Orde (províncies, semiprovíncies, vicariats, etc.). En total, aquesta vegada som més de 70 religiosos, de procedències molt diverses.

La trobada té lloc a Corea del Sud. Per als que venim d’Europa, el viatge ha estat llarg, i podem tenir un tast d’això que en diuen el “jet lag”. Vam arribar al lloc de trobada el dimarts 26 al vespre. Es tracta d’una mena de complex hoteler modern i tranquil, ben equipat i ben situat, en una zona muntanyosa, a prop de la costa oriental del país.

El dimecres 27 ha estat el primer dia de treball, si bé encara suau. De fet, l’hem dedicat a situar-nos en la realitat del país i del Carmel local. El bisbe carmelita Peter Chang, que fins fa pocs mesos era definidor general i ara és bisbe auxiliar de Seül, ens ha ofert una panoràmica de la història i el present de Corea i de l’Església coreana. Es tracta d’un país amb una llarguíssima història i una rica cultura. Des del 1948 està dividit en la Corea del Nord, amb un règim comunista estricte i la Corea del Sud, democràtica i capitalista. Corea del Sud, amb una superfície com tres vegades Catalunya, té una població de 50 milions d’habitants i una economia que ha crescut espectacularment en els darrers cinquanta anys, fins a convertir Corea en un dels països tecnològicament més desenvolupats del món.

El cristianisme hi és present des de 1784, gràcies a laics coreans que estudiaven la cultura occidental. En temps recents ha tingut un gran creixement. Durant la dictadura dels anys 1970 i 1980, l’Església va ser molt activa en la defensa de la llibertat i la lluita per la democràcia, i això va fer que fos molt ben considerada. Actualment hi ha uns 5,5 milions de catòlics. La recent visita del Papa ha suposat una confirmació i un impuls a les comunitats cristianes de Corea.

Pel que fa al Carmel, el P. Benedict Youn ens ha explicat la història de la presència carmelitana, força recent i ja ben consolidada. Com en tants llocs, va començar amb les carmelites descalces, que van arribar el 1940 a Seül. D’aquell primer monestir en van sortir amb el temps fins a set més. Pel que fa als frares, l’any 1954, Stephen Pak, un seminarista de Seül que estudiava a París es va fer carmelita. D’altra banda, els carmelites d’Avinyó-Aquitània van acollir alguns joves coreans per formar-los com a carmelites. Finalment, l’any 1974 es va obrir el primer convent a Corea. Per la seva banda, el germà Kapjin Cho ha ofert una detallada explicació de la presència sorprenent del Carmel Seglar a Corea del Sud. La primera fraternitat es va iniciar el 1948, i en l’actualitat hi ha 36 comunitats amb un total de 3650 membres.

També ens hem introduït de manera pràctica en altres àmbits com ara la cuina coreana, que ens sorprèn per la varietat de colors. Verdura, arròs, sopes, carn, peix, sempre amb un toc de color i on no falten tampoc les salses picantetes.

Durant els dies del Definitori es podrà trobar informació actualitzada i reportatges gràfics en l’adreça www.carmelitasdescalzos.com/corea2014.


SEGONA JORNADA. 28 d'agost de 2014:
L'informe del general (i altres)

El dia d’avui, 28 d’agost, ha tingut com a element principal l’informe del P. General sobre l’estat de l’Orde. Passats ja més de cinc anys des de la seva elecció, el P. Saverio ha fet un balanç d’aquest temps i de la situació actual, amb vista al capítol general programat per al mes de maig del 2015 a Àvila.

L’Orde és present en molts llocs del món, amb una riquesa extraordinària que cal valorar i estimular. Tanmateix, no podem caure en l’orgull ni en la inèrcia, i tampoc no podem judicar només per les aparences exteriors. Amb el seu estil reflexiu, realista i incisiu, el General ha centrat la seva exposició en la pregunta: “Com vivim?” Ha il·luminat la seva anàlisi amb l’experiència de santa Teresa i amb l’ensenyament del Papa Francesc, a més de l’aportació d’alguns pensadors moderns. Del papa ha pres un concepte que reconeix també present en la nostra vida: “la crisi del compromís comunitari”. Al darrere d’aquest fenomen hi ha una concepció simplista de la llibertat i de la realització personal, de tipus adolescent, que s’ha generalitzat en el nostre món i afecta també els religiosos

Segons ell, el camí de renovació passa per l’atenció a les persones, amb la seva realitat concreta i les seves ferides. I es tracta de fer junts el camí, que per a nosaltres està expressat en les Constitucions, si bé han passat molt anys des que es van redactar. Per això ha plantejat la possibilitat d’iniciar un itinerari de relectura comunitària de la Regla i les Constitucions, per veure quina relació tenen amb la nostra vida real, per redescobrir els elements fonamentals que contenen, per intentar formular amb un altre llenguatge el que diuen, fins i tot per revisar-les o refer-les si convé...

També s’han presentat avui altres informes, que ens han permès conèixer i valorar diversos aspectes importants de la vida dels carmelites descalços avui:
-Economia. La generositat de moltes províncies i comunitats (també de monges) permet mantenir els projectes comuns i ajudar les situacions més necessitades. L’economia de l’Orde és limitada, però sanejada.
-Missions. La vitalitat missionera de l’Orde és una realitat. Hi ha noves presències missionals que estan naixent: Sri Lanka, Zàmbia, Albània, Bangladesh... Es pot seguir tota l’actualitat missionera del Carmel a www.ongcarmel.net
-Formació permanent. S’han dut a terme unes quantes iniciatives en els darrers anys, sobretot de tipus internacional, i s’ha treballat per oferir orientacions i materials adequats per a la formació en els seus diversos nivells.
-Teresianum. El General ha explicat els passos que s’han fet per renovar el professorat i el pla d’estudis. S’ha pogut fer en bona part, si bé el nombre de professors és limitat.
-Terra Santa. La Delegació de Terra Santa compta actualment amb 15 religiosos, i també s’han fet força gestions per aconseguir que la seva presència sigui estable. D’altra banda, continuen les complexes gestions per urbanitzar la nostra àmplia propietat al Mont Carmel.

Per cert, la litúrgia d’avui ha estat preparada pel nostre grup ibèric. Com un bell signe de la voluntat de caminar junts, en el respecte i la valoració de la nostra diversitat, hem fet presents en les celebracions les nostres diverses llengües: hem combinat salms i lectures en castellà, portuguès, eusquera i català.

Recordeu que hi ha informació actualitzada i reportatges gràfics en l’adreça www.carmelitasdescalzos.com/corea2014.


TERCERA JORNADA. 29 d'agost de 2014:
Centenaris i estadístiques

El treball del Definitori Extraordinari va endavant a bon ritme. El divendres 29 ha estat dedicat al diàleg obert sobre l’informe i les propostes que el P. General va presentar ahir. Com se sol fer en aquestes trobades, hem tingut en primer lloc una estona de reunió per grups lingüístics i/o geogràfics. Posteriorment, cada grup ha exposat les seves conclusions a l’assemblea. Un parell d’impressions breus:
-La valoració del treball del Definitori i de la Casa General durant els darrers anys ha estat en general positiva. Es valora especialment l’estil de les visites pastorals, l’esforç de comunicació ràpida i pràctica (per exemple a través de la pàgina web) i l’interès per respondre a les situacions que es van plantejant en els diversos llocs.
-L’informe del General ha estat ben rebut. S’ha reconegut la profunditat de la seva anàlisi de la realitat de l’Orde en el marc de la cultura actual. També s’ha rebut bé la proposta que fa de revisar a fons el nostre estil de vida. La qüestió que resta oberta és quina seria la forma més pràctica i efectiva de dur-ho a terme. En continuarem parlant.

L’altre tema important del dia ha estat el V Centenari de Santa Teresa. S’ha recordat el procés de preparació, i també les iniciatives més importants que hi ha previstes per al curs que és a punt de començar. A part del programa ja conegut, s’han anunciat algunes activitats com ara un pelegrinatge que farà un recorregut per 29 països dels 5 continents, amb el nom de “Camí de la llum”, o altres projectes com una hora de pregària en tot el món en un dia que es concretarà.

Finalment, hem dedicat un temps a repassar breument les estadístiques de l’Orde, per tenir una visió global de les presències actuals dels religiosos. Som en total 3976 frares. El país amb més religiosos és l’Índia, amb 1016 religiosos. La província més nombrosa és la de Manjummel, que té 266 membres. El nombre de vocacions està creixent a l’Àfrica i Madagascar, mentre disminueix a tots els altres continents, sobretot a Europa. Pel que fa a les carmelites descalces, si bé les dades són aproximades, són unes 9700 en tot el món (més unes 1800 de les Constitucions del 1990); també estan disminuint numèricament, sobretot a Europa, mentre que creixen en països com Brasil, Corea, Equador, Vietnam o Filipines.

A part de les llargues sessions de treball, aprofitem les poques estones lliures per a les “relacions públiques”, és a dir, per contactes personals entre els provincials o amb el General i els definidors, per comentar tota mena de qüestions. També fem alguna petita escapadeta a l’exterior per caminar en l’entorn tan agradable del lloc on ens trobem. Tenim un temps de tardor, no fa fred però els dies solen ser frescos i amb més núvols que sol. Es veu que aquest any l’estiu és molt suau a tot arreu.

Hi ha informació més completa i reportatges gràfics en l’adreça www.carmelitasdescalzos.com/corea2014.


QUARTA JORNADA. 30 d'agost de 2014:
Frares i monges, una sola família

¿Recordeu allò que diu santa Teresa de la gran diferència que hi ha entre saber una cosa per haver-la llegida o conèixer-la per experiència? Doncs ara puc dir que conec per experiència això que en diuen el jet lag. Ens hem desplaçat més de 10.000 km cap a l’est, i hi ha 7 hores de diferència, de manera que l’organisme tarda a adaptar-se als horaris: a les 2 de la matinada costa de dormir i a les 4 de la tarda costa d’estar despert! I quan hi estarem acostumats ja serà hora de tornar...

El matí del dissabte 30 ha estat dedicat encara al V Centenari de Santa Teresa. En primer lloc hem dialogat per grups geogràfics, i després hem posat en comú les reflexions i informacions de cadascun. Hem pogut tenir així un petit tast de la quantitat impressionant d’iniciatives de tota mena que estan programades arreu del món. Si ahir vam conèixer els projectes de gran abast i de caire internacional, avui hem comprovat que hi ha un notable interès a tot el món per fer conèixer a un nivell popular la vida, l’obra i el missatge de santa Teresa. En molts països es faran traduccions i edicions dels escrits, cursets, xerrades, recessos, etc. També hi ha projectes més innovadors, com ara aplicacions per a mòbils i materials diversos a Internet.

A la tarda hem parlat sobre la nostra relació amb les carmelites descalces. Partim del fet que frares i monges formem una sola família, i volem mantenir i aprofundir la relació fraterna. Un tema concret que en aquests moments suscita interès i alhora interrogants és que s’ha anunciat que l’any vinent el Papa promulgarà una nova constitució apostòlica sobre la vida contemplativa. Un dels punts en revisió és l’anomenada “autonomia” dels monestirs: actualment depenen directament del Vaticà. És positiu que s’hagi fet arribar un qüestionari als monestirs (no a tots) sobre aquestes qüestions, si bé les preguntes no semblen prou clares ni suficients. En qualsevol cas, creiem que per a nosaltres és important mantenir la identitat carismàtica (que comporta el diàleg fratern i la complementació entre frares i monges), encara que no resulta fàcil trobar els mitjans jurídics per aconseguir-ho.

També s’ha proposat que una representació de les monges participi en el proper capítol general, com s’ha fet en els dos anteriors. Ara bé, cal trobar la manera que no sigui una presència purament informativa, sinó que hi pugui haver un treball seriós i útil sobre temes d’interès comú, especialment sobre la relació entre frares i monges.

La jornada s’ha completat amb informacions i diàleg sobre el CITeS, el centre d’estudis sobre santa Teresa i sant Joan de la Creu que funciona tan bé a Àvila. I demà a descansar, que és diumenge! Segurament ho aprofitarem per visitar un temple budista i un museu coreà que són a prop d’aquí. Dilluns i dimarts reprendrem el treball, ja amb l’objectiu de preparar el capítol general de l’any vinent.


CINQUENA JORNADA. 31 d'agost de 2014:
Una mica de turisme

Avui, diumenge, hem tingut jornada de descans al Definitori de Corea. Hem aprofitat el dia per visitar un monestir budista i un museu d’un important filòsof i polític coreà.
(Fotografies del Facebook del P. Emilio Martínez)
SISENA JORNADA. 1 de setembre de 2014:
Vers el Capítol General 2015

Els dos darrers dies de treball del Definitori General Extraordinari estan dedicats a la preparació del proper capítol general, que està previst de celebrar el mes de maig del proper any 2015 al CITeS d’Àvila. El capítol general es reuneix cada 6 anys, i serveix per fer una avaluació del camí recorregut durant el sexenni anterior, per programar el proper, i per elegir el nou equip de govern (superior general i definidors), així com per prendre totes les decisions que calgui per al bé de l’Orde. En el capítol hi participen més d’un centenar de religiosos, representants de totes les províncies i circumscripcions de l’Orde. Aquesta vegada, el capítol tindrà lloc en plena celebració del V Centenari del naixement de santa Teresa, i per això mateix s’ha volgut celebrar a Àvila, la ciutat natal de la santa.

Avui, doncs, hem iniciat el diàleg sobre els temes que hauria de tractar el capítol, primer per grups geogràfics i lingüístics i després en assemblea general. Cal dir que en les reunions d’aquests dies ens distribuïm en nou grups: Àfrica, Amèrica llatina, anglès, Àsia oriental, Europa central, francès, ibèric, Índia i Itàlia. El més nombrós és el d’Amèrica llatina, amb 11 membres, i el més petit l’africà, amb 4. El nostre, l’ibèric, està format pels 7 provincials de la Península ibèrica.

Cada grup ha preparat durant el matí les seves propostes, i a la tarda s’han posat en comú en l’assemblea. Tot seguit hem començat el diàleg obert per posar-nos d’acord en una proposta conjunta que sigui operativa i representativa. Sembla que la majoria es decanta per obrir una reflexió de fons sobre la nostra identitat com a carmelites i la manera de viure-la en el context concret del món actual. Es tracta de reprendre els elements essencials que vénen de santa Teresa i de preguntar-nos com els vivim avui; també es voldria arribar a formular aquesta identitat amb un llenguatge que sigui actual i significatiu en el món d’avui. També hem comentat aspectes més concrets de la dinàmica capitular: preparació, nombre de capitulars, participació de les monges i dels laics, desenvolupament de les sessions, etc.

Ara deixarem reposar durant la nit tot el que s’ha dit i demà es concretarà una mica més. També prepararem un missatge final del Definitori, per fer arribar als carmelites de tot el món l’essencial de l’experiència que estem vivint aquests dies i els resultats del nostre diàleg.


SETENA JORNADA. 2 de setembre de 2014:
Conclusió


Hem arribar al final de la nostra trobada d’aquests dies a Corea. L’última jornada ha estat intensa i variada.

Al matí no hi havia reunió general, per poder dedicar-lo a altres trobades i a preparar la redacció de les conclusions del Definitori i el missatge final. Per part nostra, tingut l’assemblea de la Conferència Europea de Provincials. Com cada trienni, tocava renovar el comitè permanent i el president. Cada grup geogràfic elegeix un representant al comitè, i entre aquests es tria el president. El comitè ha quedat format així: Gabriele Morra (Itàlia central), Marie Philippe Dal Bo (Avinyó-Aquitània), Dick Cobben (Holanda), Juan Aristondo (Navarra), Tadeusz Florek (Cracòvia). Després de fer les votacions corresponents, hem elegit com a president de la CEP el P. Gabriele Morra.

A la tarda hem reprès el treball del Definitori. La comissió nomenada pel General ha presentat l’esborrany de missatge final, que vol recollir l’esperit i els elements essencials del treball d’aquests dies i ser motiu d’esperança per als carmelites de tot el món. Hem dialogat obertament sobre el seu contingut i s’hi han fet petites modificacions abans de donar-lo per definitiu. També hem concretat alguns aspectes referits al capítol general, que començarà a Àvila els primers dies del mes de maig. Per exemple, s’ha decidit que es redactarà un Instrumentum laboris, que serà enviat amb temps a totes les comunitats perquè tothom pugui fer-hi les aportacions que consideri oportunes. També s’ha acceptat que la nova província ibèrica, que es constituirà el mes de febrer, pugui tenir com a representants al capítol general no un, sinó cinc socis, és a dir, un de cada una de les actuals províncies que s’uniran en una de sola.

Cal dir que avui hem fet una reunió del General amb els provincials de les cinc províncies que s’integraran en la nova província ibèrica, per concretar alguns passos de l’itinerari que seguirem fins al capítol, que se celebrarà, com estava previst, el proper mes de febrer. En els propers dies el General farà públic el decret de constitució de la nova província i la convocatòria del capítol provincial extraordinari.

Hem acabat la jornada, i per tant el Definitori Extraordinari, amb els agraïments corresponents, sobretot al General i al seu Definitori per la preparació de tot, i a la província de Corea pel seu acolliment. Després hem fet la fotografia de grup, hem resat Vespres i hem tingut un agradable sopar de comiat. Ara comença el retorn de cadascú a casa seva, en alguns casos amb una llarg viatge al davant, com ara els d’Amèrica llatina, que són als antípodes d’aquí.

Recordeu que a la pàgina web de la província (www.carmelcat.cat) hi ha totes les cròniques d’aquests dies, juntament amb algunes fotografies. Si voleu més detalls del Definitori Extraordinari, podeu consultar la pàgina especial del Definitori Extraordinari en el web de la Casa General: www.carmelitaniscalzi.com/corea2014/.