Pluja de Roses

"La festa de la Mare de Déu del Carme ens porta a descobrir la serena adhesió de Maria a Déu i la seva protecció del cristià enmig de les dificultats de la vida". Així comença l'Editorial del número de juliol-agost de 'Pluja de Roses', la revista dedicada a santa Teresina de l'Infant Jesús, a les activitats del seu santuari de Lleida i a altres temes d'interès general.
Editorial
Subscripcions
.


            
GLOSA DOMINICALSantuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 26 66 39
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona