Pluja de Roses

És el portaveu de difusió de l'espiritualitat de santa Teresa de l'Infant Jesús i dels místics del Carmel, i també un mitjà informatiu de la vida eclesial i carmelitana. És una publicació al servei de l'Evangeli i de la cultura. També es fa ressò de les activitats del Santuari. Es va publicar per primera vegada l'any 1923, en ocasió de la beatificació de Teresa.

Darrer número publicat:
JULIOL - AGOST 2021Editorial

Maria o la intimitat fidel a Déu

La festa de la Mare de Déu del Carme ens porta a descobrir la serena adhesió de Maria a Déu i la seva protecció del cristià enmig de les dificultats de la vida. Ella és la dona d’una fe íntegra. Sempre resulta encoratjador el fet de tenir al costat una persona en qui poder creure. Aquesta actitud de confiança transforma per dintre. Dona serenitat i seguretat. Desapareixen els neguits i es dissipen les pors. Així és Maria: fidelitat a Déu i, de retruc, quan és estimada, dona fortalesa i equilibri.
Hi ha tants esdeveniments i situacions que ens fereixen per dintre! I Déu, mitjançant Maria, dona pau enmig de l’angoixa, serenitat en les tribulacions i llum en l’obscuritat. Mitjançant l’amor a Maria, Déu truca constantment a la porta del creient i, quan respon per la fe, a imitació de Maria, experimenta la proximitat amorosa de Déu Pare. Aleshores, el creient aprèn a compartir els moments de goig amb els altres i a superar més assenyadament les penes. El fet de creure com Maria és una benaurança. El fet de creure com va creure ella és una garantia que la intimitat amb Déu és sana i autèntica.
Ella és també la dona d’una esperança segura. Fa mal al cor escoltar la confidència d’un amic o d’un conegut quan confessa que ha perdut tota esperança, que la seva vida no té cap sentit. Certament, sense esperança, s’empobreix el cor i s’entristeix l’ànima. I la persona navega a la deriva.
L’esperança cristiana dipositada en Déu renova tota la persona, la projecta a la vida. És l’exemple de Maria. El present i el futur prenen contorns més positius. L’esperança és un dels trets més clars de la identitat del cristià.
Maria és la dona de l’amor sencer. L’amor que es lliura sempre, l’amor que no busca contrapartides ni compensacions, l’amor que no és interessat. Quantes vegades hom fa servir inadequadament la paraula amor per parlar d’un sentiment egoista o possessiu. Aquesta mena d’amor provoca més set i més insatisfacció.
L’amor autèntic, encara que no sigui reconegut pels altres, dona una pau profunda, desconeguda, perquè troba en Déu el sentit de la seva entrega. I transmet aquesta pau en tot el que fa. «El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa», diu Joan de la Creu. Estimar com va estimar Maria. Què hi ha de més valor, què hi ha de més noble, què hi ha de més diví que estimar sense condicions?

SUBSCRIPCIONS


Santuari Santa Teresa de l'Infant Jesús - Carmelites Descalços
Plaça de les Missions, 1 - 25006 LLEIDA
Tel.: (+34) 973 26 66 39
lleida@carmelcat.cat


disseny: E. Masdeu - Badalona